Standard Svensk standard · SS-EN 14691:2005

Flexibla tätskikt - Isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor - Kompatibilitet vid uppvärmning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14691:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14691:2005

Flexibla tätskikt - Isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor - Kompatibilitet vid uppvärmning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for the evaluation of the compatibility of the waterproofing system applied to a concrete surface and covered with an asphalt layer. The complete system is exposed to an accelerated heat conditioning followed by a determination of the shear strength properties before and after heat conditioning.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14691:2005

Flexibla tätskikt - Isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor - Kompatibilitet vid uppvärmning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Compatibility by heat conditioning

Artikelnummer: STD-39880

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-09

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS-EN 14691:2017