Standard Svensk standard · SS-EN 12316-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfast i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12316-2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12316-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfast i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the resistance to peeling of joints between two adjacent sheets of the same plastic or rubber sheets for roof waterproofing. This test method will be used mainly for testing the joints in mechanically fastened plastic or rubber sheets for roof waterproofing. NOTE The peeling characteristics of a joint between two widths of plastic or rubber sheets vary considerably depending on the material, method of jointing, the size of the overlap and the workmanship.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12316-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfast i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of peel resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-29974

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-30

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 12316-2:2013