Standard Svensk standard · SS 137215

Betongprovning - Hårdnad betong - Krympning

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137215

Betongprovning - Hårdnad betong - Krympning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs en metod för bedömning av hårdnande betongs krympning genom bestämning av krympningen hos 400 mm långa provkroppar.
Antalet provkroppar som skall undersökas berörs ej i denna standard.
I förhållande till förra utgåvan har toleranserna för temperatur och relativ fuktighet ändrats. De var inte kompatibla med varandra och ställde till problem för laboratorier som vill uppfylla standardens krav.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137215

Betongprovning - Hårdnad betong - Krympning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete - Shrinkage

Artikelnummer: STD-28816

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-10-27

Antal sidor: 3

Ersätter: SS 137215