Standard Svensk standard · SS 137131:2005

Betongprovning - Färsk betong - Konsistens - Modifierat vebetal

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137131:2005

Betongprovning - Färsk betong - Konsistens - Modifierat vebetal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för bestämning av den färska betongens konsistens med hjälp av en modifierad vebe-mätare.
Med betongens vebe(m)tal avses den tid i sekunder det tar för en kon av färsk betong att komprimeras i en modifierad vebe-mätare så att undersidan av mätarens genomsynliga skiva blir helt berörd av betong.
Metoden används när betongens konsistens är styvare än 20 vebe enligt SS-EN 12350-3. Metoden är inte avsedd att används när ballasten helt eller delvis består av lättballast.
Denna standard anger vidare klassbeteckningar för konsistensen hos färsk betong bestämd med modifierad vebe-mätare. Med hjälp av dessa beteckningar kan man ange önskad konsistens och metod för konsistensbestämning.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137131:2005

Betongprovning - Färsk betong - Konsistens - Modifierat vebetal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Fresh concrete - Consistency - Modified vebe test

Artikelnummer: STD-38797

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 5

Ersätter: SS 137131