Standard Svensk standard · SS 137003:2008

Betong - Användning av EN 206-1 i Sverige

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 137003:2015 , SS 137003:2015

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Betong (92.300.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete - Application of EN 206-1 in Sweden

Artikelnummer: STD-68351

Utgåva: 4

Fastställd: 2008-12-12

Antal sidor: 32

Finns även på: SS 137003:2008

Ersätts av: SS 137003:2015 , SS 137003:2015