Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12631:2012

Termiska egenskaper hos "curtain walling" (t.ex. glasfasader) - Beräkning av värmegenomgångskoefficient (ISO 12631:2012)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12631:2017

Omfattning
This standard specifies a procedure for calculating the thermal transmittance of curtain wall structures.

Ämnesområden

Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance (ISO 12631:2012)

Artikelnummer: STD-87743

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-16

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 13947:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 12631:2017