Standard Ikraftsättning · SS-EN 1934

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av värmemotstånd med värmelödesmätare i varm låda - Murverk

Status: Gällande

Ämnesområden

Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10) Murverk (91.080.30) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry

Artikelnummer: STD-23661

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-09-25

Antal sidor: 1