Standard Svensk standard · SS-EN 1443

Skorstenar - Allmänna krav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1443:2019 , SS-EN 1443:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1443

Skorstenar - Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard specificerar allmänna krav, grundläggande villkor för utförande och funktion, samt anger lämpliga tröskelvärden för skorstenar (inklusive förbindelsekanaler med kopplingsanordningar) som används för att avleda förbränningsprodukter från eldstäder till utomhusluften. Den är också avsedd att användas
som referens för produktstandarder för skorstenar, rökkanaler och särskilda produkter (skorstenselement, byggsatser och terminaler) som används vid konstruktion av skorstenar. Dessutom anges minimikraven för märkning och kontroll av överensstämmelse.
Denna europastandard gäller inte för fristående skorstenar.
ANM. Denna europastandard kan användas som underlag vid specifikation av produkter som omfattas av European Technical Approvals (ETA).

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1443

Skorstenar - Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - General requirements

Artikelnummer: STD-34996

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-10-03

Antal sidor: 21

Finns även på: SS-EN 1443

Ersätts av: SS-EN 1443:2019 , SS-EN 1443:2019