Standard Svensk standard · SS 818143

Fönster - Placering av fästhål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 818143:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818143

Fönster - Placering av fästhål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller placering av infästningsdon i karmar till fönster enligt SS 81 80 52, Fönster - Karmyttermått. Standarden ger också anvisningar om håldimensioner för olika typer av justerbara fästdon. Hålens placering i karmens djupled är inte standardiserad, utan är beroende av fönstertyp och profilutformning. Används fästdon av sådan typ där fästhål enligt avsnitt 2 inte kan användas skall dock placering göras enligt denna standard. Fästhål i fönsterdörrar placeras enligt SS 81 70 52, Dörras - Grundläggande mått.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Fönster (94.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818143

Fönster - Placering av fästhål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows - Location of mounting holes

Artikelnummer: STD-7181

Utgåva: 2

Fastställd: 1985-04-01

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS 818143:2020