Standard Swedish standard · SS 818143

Windows - Location of mounting holes

Status: Valid

Scope
Denna standard gäller placering av infästningsdon i karmar till fönster enligt SS 81 80 52, Fönster - Karmyttermått. Standarden ger också anvisningar om håldimensioner för olika typer av justerbara fästdon. Hålens placering i karmens djupled är inte standardiserad, utan är beroende av fönstertyp och profilutformning. Används fästdon av sådan typ där fästhål enligt avsnitt 2 inte kan användas skall dock placering göras enligt denna standard. Fästhål i fönsterdörrar placeras enligt SS 81 70 52, Dörras - Grundläggande mått.

Subjects

Doors and windows Windows Windows


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Windows - Location of mounting holes

Article no: STD-7181

Edition: 2

Approved: 4/1/1985

No of pages: 2