Standard Svensk standard · SS-EN 13200-6:2012

Åskådarläktare - Del 6: Demonterbara läktare

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies product characteristics for demountable (temporary) stands at permanent or temporary entertainment venues including sports stadiums, sport halls and indoor and outdoor facilities. Stands in fairgrounds and amusement parks are excluded from this standard (see EN 13814). This European Standard is not applicable to stands of moveable type in which the last row of places for spectators is less than 1 m height from the ground.

Ämnesområden

Allmänna byggnader (91.040.10) Utrustning för teater, scen och studio (97.200.10) Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Spectator facilities - Part 6 : Demountable (temporary) stands

Artikelnummer: STD-88339

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-12-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13200-6:2006