Standard Svensk standard · SS-EN 13200-6:2006

Åskådarläktare - Del 6: Demonterbara läktare

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13200-6:2012

Omfattning
This European standard specifies product characteristics for demountable (temporary) stands at permanent or temporary entertainment venues including sports stadiums, sport halls and indoor and outdoor facilities. Stands in fairground and amusement parks are excluded from this standard (see EN 13814).

Ämnesområden

Allmänna byggnader (91.040.10) Utrustning för teater, scen och studio (97.200.10) Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Spectator facilities - Part 6: Demountable (temporary) stands

Artikelnummer: STD-46125

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-16

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN 13200-6:2012