Standard Svensk standard · SS-EN 12050-1

Avlopp - Uppfordringsanordningar inom va-installationer - Utföranden och provning - Del 1: Avlopp med fekalier

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12050-1:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12050-1

Avlopp - Uppfordringsanordningar inom va-installationer - Utföranden och provning - Del 1: Avlopp med fekalier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of this European Standard applies to lifting plants for wastewater containing faecal matter (referred to as "faecal lifting plants" in this Standard), which may also be used to deal with wastewater that does not contain faecal matter, for drainage of locations in buildings and sites below flood level for buildings and sites to prevent any backflow of wastewater into the building. This part of the European Standard contains general requirements, basic construction and testing principles, together with information on materials and conformity evaluation. Construction and testing requirements for non-return valves used in faecal lifting plants are given in EN 12050-4.
NOTE For pumping installations for drain and sewer systems see also EN 752-6.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12050-1

Avlopp - Uppfordringsanordningar inom va-installationer - Utföranden och provning - Del 1: Avlopp med fekalier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter

Artikelnummer: STD-29851

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-16

Antal sidor: 18

Ersätts av: SS-EN 12050-1:2015