Standard Svensk standard · SS-EN 13126-2:2011

Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder för fönster och fönsterdörrar - Del 2: Trycken/handtag till fönster

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for durability, strength, security and functionality of window fastener handles.

This European Standard does not apply to the following hardware:
a) handles - primarily for Tilt & Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware, refer to EN 13126-3;
b) electromechanical hardware.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 2: Window fastener handles

Artikelnummer: STD-81920

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-27

Antal sidor: 32