Standard Svensk standard · SS-EN 13126-1:2011

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 1: Allmänna krav på alla typer av beslag

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies performance requirements for the strength and durability of hardware for the operation of movable sashes of windows and door height windows including requirements and test methods common to all hardware.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 1: Requirements common to all types of hardware

Artikelnummer: STD-82410

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-12-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13126-1:2006