Standard Svensk standard · SS-EN 12320:2012

Byggnadsbeslag - Hänglås och hänglåsbeslag - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to mechanical padlocks and padlock fittings used on buildings and general use and specifies the test methods to be used. This European Standard specifies performance and other requirements for strength, security, durability, performance, and corrosion resistance of padlocks. It establishes one category of use, two categories of durability, six categories for corrosion resistance and six grades for security based on performance tests that simulate attack. Limited manual attack testing is included in this European Standard because the machine testing does not replicate all known manual attacks.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-87758

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-16

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12320