Standard Svensk standard · SS-ISO 2836:2005

Grafisk teknik - Tryck och tryckfärger - Bedömning av beständighet mot olika ämnen (ISO 2836:2004, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies methods of assessing the resistance of printed materials to liquid and solid agents, solvents, varnishes, and acids. It applies to printing on all substrates by all of the traditional printing processes and digital imaging processes such as ink-jet, electrophotography, etc. using marking materials appropriate to the printing process used.

Ämnesområden

Övrigt (37.100.99) Bläck, tryckfärger (87.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Graphic technology - Prints and printing inks - Assessment of resistance of prints to various agents (ISO 2836:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-39331

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 11