Standard Svensk standard · SS-EN 1463-1:2009

Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 1: Grundläggande funktionskrav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the initial performance requirements and laboratory test methods for retroreflecting road studs intended for use as permanent and temporary road marking materials.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements

Artikelnummer: STD-69383

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-04-06

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1463-1 , SS-EN 1463-1/A1