Standard Svensk standard · SS-EN 14227-1:2004

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 1: Cementbundna kornformiga material

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14227-1:2013 , SS-EN 14227-1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-1:2004

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 1: Cementbundna kornformiga material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav, provningsmetoder och överensstämmelsekriterier för cementbundna korn-formiga material, som används till byggnad och underhåll av vägar, flygfält och andra trafikerade ytor. Detta dokument beskriver egenskaperna hos cementbundna kornformiga material (CBGM) genom hänvisning till egenskaperna hos deras ingående delmaterial, massan och egenskaperna hos provkroppar av de blandade materialen. ANM. Förutom överensstämmelse med kraven i detta dokument kan cementbundet kornformigt material vara föremål för andra krav, som inte omfattas av detta dokument, och som kan ställas i nationell föreskrift. Tilläggskraven kan omfatta alla krav, som väljs från följande: — motstånd mot frostskador; — packbarhet (som den definieras i EN 14227-2); — bearbetbarhet (bestämd enligt EN 13286-45); — momentant bärighetsindex (bestämt enligt EN 13286-47); — sådana andra krav, som hänvisas till i detta dokument, och som är föremål för nationella föreskrifter.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-1:2004

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 1: Cementbundna kornformiga material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 1: Cement bound granular mixtures

Artikelnummer: STD-37070

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-20

Antal sidor: 29

Finns även på: SS-EN 14227-1:2004

Ersätts av: SS-EN 14227-1:2013 , SS-EN 14227-1:2013