Standard Svensk standard · SS-EN 1917/AC:2007

Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong

Status: Gällande

Ämnesområden

Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced

Artikelnummer: STD-59940

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-16

Antal sidor: 10

Korrigerar: SS-EN 1917