Standard Svensk standard · SS-EN 16272-2:2012

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Karaktäristiska egenskaper - Ljudisolering i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16272-2:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-2:2012

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Karaktäristiska egenskaper - Ljudisolering i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the laboratory method for measuring the airborne sound insulation of noise barriers. It covers the assessment of the intrinsic airborne sound insulation performance of noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation designed for railways which can reasonably be assembled inside the testing facility described in EN ISO 10140 series.
All noise reducing devices different from noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation, e.g. devices for attenuation of ground borne vibration and on board devices are out of the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-2:2012

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Karaktäristiska egenskaper - Ljudisolering i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics - Airborne sound insulation in the laboratory under diffuse sound field conditions

Artikelnummer: STD-87921

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-06

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 16272-2:2024