Digitalt verktyg Online

SIS Perspektiv

Effektivisera arbetet med ert ledningssystem. Med SIS Perspektiv skapar ni förutsättningar för en effektiv och lönsam verksamhetsstyrning. I en värld där hjulen snurrar allt snabbare blir grundfundament som kvalitet, miljö och hållbarhet allt mer centrala. SIS Perspektiv ger dig allt från inspiration till verktyg som ger dig stöd för att arbeta strukturerat med implementation, kravuppfyllnad, avvikelsehantering och revision.

Köp

verktyg ikon

Pris per år från: 8 000 SEK

SIS Perspektiv är en väletablerad tjänst som stöttat tusentals organisationer i deras kvalitets- och hållbarhetsarbete genom att tillgängliggöra yrkesrelaterad kunskap. Nu har tjänsten vidareutvecklats, för att erbjuda ett optimerat stöd, anpassat till morgondagens utmaningar och kraven på digitala arbetssätt.

Lättare än någonsin att hålla ledningssystemet levande
"SIS Perspektiv är en vidareutvecklad tjänst som ger organisationen möjlighet att arbeta mer effektivt med ledningssystemet. Ett digitalt verktyg som håller koll på avvikelser och vägledningar av relevanta standardavsnitt alltid nära till hands, är några av de inkluderade stöd som i slutändan genererar nöjdare kunder och bättre måluppfyllelse."

Läs nyheten >

Länken mellan standard och ert eget ledningssystem, i tre delar

Detta får ni med SIS Perspektiv

 • Ni sparar tid genom att arbeta i Assists strukturerade flöden
 • Inspiration och tips via Magasinet
 • Visualiserar ert arbete
 • Ni får en tydlig överblick över status i alla delar
 • Ni kan ladda upp och koppla dokument och filmer
 • Ägarskap tydliggörs
 • Full spårbarhet och versionshistorik
 • Ni kan arbeta med avvikelser på ett smidigt sätt
 • Assist möjliggör gapanalyser vilket leder till bättre beslut
 • En plattform för samverkan inom ert företag
 • Ett användarvänligt format där era rutiner och processer tydligt länkar till respektive delkrav i aktuell standard
 • Underlätta och förbereda revisioner
  • Visa hur standardens krav har implementerats i bolagets ledningssystem
  • Tillhandahåller information om vilka öppna och vilka åtgärdade avvikelser som identifierats
  • Påvisar att organisationen hanterar avvikelser systematiskt

SIS Perspektiv Demo

 

Vad kostar SIS Perspektiv?

SIS Perspektiv i tre delar kostar från 12 960 kronor per år. 

Kontakta gärna vår kundservice för att höra mer om hur SIS Perspektiv kan hjälpa just din organisation. 

SIS Kundservice 
Telefon:
08-555 523 10
E-post:kundservice@sis.se

Prova SIS Perspektiv

 

Ämnesområden

Ledningssystem (04)