Standardpodden

Standardpodden är en podcast för alla som jobbar med att integrera miljö, hållbarhet och kvalitet i sin affärs- och verksamhetsutveckling. I varje avsnitt bjuder medarbetare på SIS in spännande gäster till samtal och analyser om hur organisationer utvecklas med hjälp av standarder.

#3 Världens första ISO-standard för arbetsmiljö

För första gången finns det nu en global ISO-ledningssystemstandard för arbetsmiljö, ISO 45001. ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 som tidigare varit den vanligast förekommande standarden på arbetsmiljöområdet.

Standarden innehåller krav som beskriver hur organisationer ska göra för att implementera eller förbättra ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl det efterlevs.

I det här avsnittet av Standardpodden samtalar SIS projektledare Björn Nilsson med Anna Gruffman, arbetsmiljö- och säkerhetschef, Bonava, och Stefan Larsson, konsult 6D Sustainability, om vikten av ett strategiskt arbetsmiljöarbete och tittar närmare på vad standarden kan tillföra och hur den kan användas.

Innehåll (med tidsangivelser)

00: 00 - Inledning med presentation av gäster, vad är egentligen ett ledningssystem och vad är ISO 45001?

16:10 - Standardens innehåll med genomgång av viktiga kapitel och krav

16.10 Skillnader mellan OHSAS 18001 och SS-ISO 45001
18.19 Arbetstagare och arbetsplats
21.08 Ledarskap
23.00 Riskhantering och möjligheter
26.37 Trakasserier och kränkande särbehandling
29.06 Anskaffningsprocesser
32.05 Främja kultur och skapa medvetande
36.19 Samråd
40.03 Resultat och mål

43:55 - Avsnittet avslutas med experternas tips på hur du kommer igång med ISO 45001, hur certifiering går till och hur man skapar förutsättningar för att få nöjda arbetstagare.

Avsnittet distribueras på SoundcloudiTunes, och Acast, där kan du även ladda ner avsnittet.


#2 Vikten av antikorruptionsarbete - ett samtal med Helena Sjöholm

Korruption och mutor i affärsammanhang är ett internationellt och nationellt problem. Detta avsnitt av Standardpodden tar upp ledningssystemstandarden ISO 37001 som ger företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upptäcka och hantera mutor. Marcus Ihre intervjuar Helena Sjöholm som är konsult på Direndi i Lund, som hjälper styrelser att bli mer aktiva. Hon har deltagit i både det svenska och det internationella arbetet med att ta fram ISO 37001. "Det här ligger helt rätt i tiden – många organisationer söker information om etiska och affärsmässiga risker", säger Helena som här också talar bredare om vikten av antikorruptionsarbete och vad som är viktigt att tänka på. 

Avsnittet distribueras på SoundcloudiTunes, och Acast, där kan du även ladda ner avsnittet.


#1 På djupet i nya ISO 9001 med Tina Bohlin

I detta avsnitt av Standardpodden gör vi nedslag i den senaste versionen av ISO 9001, Ledningssystem för kvalitet. SIS hållbarhetsexpert Marcus Ihre möter Tina Bohlin som samordnat den svenska gruppen som varit med att utveckla standarden under åren, fram till 2015 då den lanserades. Tina har även gedigen erfarenhet från implementering av ISO 9001 i sin roll som utbildningsledare och delar med sig av både teori och praktik när vi navigerar genom de olika avsnitten i standarden. Av skäl som Tina lyfter fram i programmet är det hög tid att växla över till den nya versionen av standarden – vi hoppas med detta avsnitt kunna ge dig en god start på vägen! 

Avsnittet distribueras på Soundcloud, iTunes, och Acast, där kan du även ladda ner avsnittet.


Pilotavsnitt - Miljöledningsstandarden ISO 14001

Pilotavsnittet av standardpodden som togs fram i samband med Almedalsveckan handlar om den nya versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001. SIS hållbarhetsexpert Marcus Ihre träffar Stefan Larsson som har arbetat med miljöledningssystem som både användare och utvecklare i ett tjugotal år och var svensk huvudförhandlare i arbetet med nya ISO 14001. Avsnittet fokuserar på nyheterna jämfört med tidigare utgåvor.

 

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Har du koll på begreppen?

Certifiering, ledningssystem och ackreditering. Här följer korta förklaringar av några vanligt förekommande begrepp på området.

Certifiering
Ett intyg på att din organisation uppfyller kraven i en standard. Ett certifikat utfärdas av ett certifieringsorgan.

Ackreditering
Ett certifieringsorgan kan vara ackrediterat. I Sverige är det SWEDAC som har mandat att ackreditera. 

Ledningssystem
De processer och rutiner som styr en organisations verksamhet.

ISO 9001
Världens mest använda ledningssystemstandard för kvalitet

ISO 14001
Världens mest använda ledningssystemstandard för miljö