Nyhet · 2017-03-16

Möt Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania

Resultat och människors utveckling – det är faktorer som driver Lina Orbéus i hennes arbete. Här berättar Scanias standardiseringschef om sin snabba resa från examensjobb till arbetet som chef – och om de utmaningar företaget står inför när digitalisering suddar ut gränserna mellan patent och standard.

Bild på Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania, som pratar med en kollega ute på verkstadsgolvet

Lina Orbéus började på Scania 2013, när hon gjorde sitt examensarbete i materialteknik. Hon läste då till civilingenjör med examen i materialdesign på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

– Examensjobbet var min väg in till Scania. Jag blev anställd på materialteknikavdelningen där jag jobbade med ytbehandling. Jag satt även i tekniska kommittéer och skrev standarder inom mitt teknikområde. Tre år senare tyckte både Lina Orbéus och hennes dåvarande chef att det var dags för henne att gå vidare.

– Vi var överens om att chefspåret passade mig. Sedan blev tjänsten på Corporate Standards ledig och den fick jag. På så vis blev standarder Lina Orbéus arbetsuppgift på heltid. Idag jobbar hon och fyra kolleger med att samordna de standarder som Scania följer och vill påverka.

– Vi har 900 aktiva standarder. Vissa är Scaniaspecifika medan andra hänvisar till SIS och nationella standarder. Det är ett stort arbete, hur vi bäst stöttar organisationen och väljer ut vilka forum vi ska gå in i och påverka. Vi bereder väg för experterna, säger hon.

Standarder är en nödvändighet i flera samhällsprojekt som Scania investerar i.

– Vi jobbar bland annat med elfordon, exempelvis bussar som ska kunna laddas på hållplatser. Då gäller det att gränssnittet mellan samhällsbyggnad och oss är detsamma. Städer behöver byggas på ett sätt som gör det möjligt att ladda bussarna. Då blir standarder viktiga. Scania satsar stort på innovativa tekniker och hållbara transportlösningar. Tre av de stora områdena är elfordon, uppkopplade och autonoma fordon. I juni invigdes Sveriges första elväg där en lastbil från Scania, med hjälp av teknik från Siemens, körs helt elektriskt. Den körs på en teststräcka utanför Gävle genom en pantograf som är uppkopplad mot en elledning. Tidigare i år demonstrerade företaget självkörande lastbilar och bussar och i dagsläget finns det över 170 000 uppkopplade Scaniafordon världen över.

– Scania ska vara en leverantör av hållbara transportlösningar, så vi står inför ett stort arbete när det gäller standardisering, säger Lina Orbéus. Transportbranschen är en sektor där utvecklingen av uppkopplade objekt, som kommunicerar med varandra, går snabbt framåt. Uppkopplade fordon gör det möjligt att följa förarens position och körsätt samt bränsleförbrukning i realtid. Sedan kan man också utvärdera och coacha föraren till en bränslesnål körning – vilket blir billigare för åkeriet och bättre för miljön. Trådlös kommunikation mellan fordonen gör det också möjligt för dem att köra nära varandra i konvojer, så kallad platooning. Systemet går då in och tar över funktioner som styrning och bromsning och på så sätt regleras avståndet till fordonet framför. Den här tekniken innebär säkrare transporter, där man inte enbart förlitar sig på förarens reaktionsförmåga. Det blir också fördelar för miljön då vinddraget minskar när fordonen kör närmare varandra, vilket minskar bränsleförbrukningen. I det här arbetet spelar 5G-tekniken en viktig roll och Scania arbetar tillsammans med Ericsson när det gäller uppkopplade fordon. Ericsson knyter standarder till patent vilket innebär att patent och standard alltmer flyter ihop och är en utmaning för Scania där de två områdena hittills har varit åtskilda.

– Vi är inte vana vid att de går in i varandra. Vi behöver lära oss att arbeta mer som telekomindustrin, eller iallafall veta hur vi ska hantera det, säger Lina Orbéus. I sitt arbete drivs Lina Orbéus av resultat, att strukturer blir rätt och att se människor utvecklas.

– Utvecklingen måste komma från en själv, personen måste vilja utvecklas men det är väldigt givande att kunna vara med och stötta, säger Lina Orbéus och fortsätter: – När jag studerade var jag med i en spexgrupp. I början stod jag på scen men sista året arbetade jag bakom scenen med att få till spexet. Jag tyckte att det var mer givande att få se människor som aldrig stått på scen utvecklas än att själv stå där. Jag blev så stolt och insåg att det här är vad jag tycker är roligt. Så känner jag också i min position som chef. Att vara fem personer som jobbar med så omfattande och viktiga frågor som standardisering kan verka som för få personer, men de är inte ensamma i sitt arbete.

– Vi engagerar hela organisationen. Alla berörs av de standarder på ett eller annat sätt. I september deltog Lina Orbéus i ett seminarium om standardisering anordnat av Näringsdepartementet. Regeringen satsar tre miljoner kronor under tre år för att Sverige ska kunna vara snabbt ute med att ta viktiga expertoch sekretariatfunktioner för internationell standardisering.

– Det är bra att man från regeringens sida visar att detta är bra för Sverige. Världen är så mycket mindre idag. Scania är ett svenskt företag men finns också i många andra länder. Därför är det viktigt att veta vilka standarder som gäller i de olika länderna. Och det sker lättast med internationellt satta standarder.

 

Text: Sarah Westerman
Foto: Kjell Olausson


Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv