Nyhet · 2018-01-18

EU:s nya handlingsplan för plast

Alla plastförpackningar i EU ska kunna återvinnas senast 2030, företags återvinning av plastavfall ska bli lönsam och nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast ska införas. Den första EU-strategin för plast är här – och visar vägen mot en mer cirkulär ekonomi.

Igår släppte EU-kommissionen den europeiska plaststrategin, en handlingsplan för att minska plasts miljöpåverkan. I den kan man bland annat läsa att alla förpackningar antingen ska vara återanvändbara eller återvinningsbara år 2030, att man vill begränsa engångsanvändning av plastföremål och minska tillsatser av mikroplaster i kosmetika, färg och tvättmedel.

Men EU-kommissionen betonar att samtidigt som man vill skydda miljön från föroreningar av plast, så vill man främja tillväxt och innovation. Förhoppningen är att satsning kommer att skapa både nya investeringsmöjligheter och arbeten. Syftet med handlingsplanen är att ge riktning för plast i en cirkulär ekonomi där man försöker behålla material, produkter och resursers värde så länge som möjligt, minimera mängden avfall och minska plastläckaget.

- Vi välkomnar strategin som kommer att resultera i flera standardiseringsaktiviteter. I nästa vecka åker jag till Berlin för att diskutera mer i detalj vad detta kommer innebära, säger Johan Dahlgren, projektledare för plastkommittén på SIS.

Han listar några uppgifter för standardiseringen, kopplade till handlingsplanen, som kommer få stor inverkan på hur plast används framöver:

  • Nya harmoniserade standarder för plastförpackningar. För att säkerställa att alla plastförpackningar är återanvändbara eller återvinningsbara år 2030.
  • Nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast. För att möta nya typer av material och för att möjliggöra en ökad användning av återvunnen plast.
  • Nya standarder för utformning av plast och plastprodukter. Så att nya material och produkter är designade för att kunna återanvändas, repareras, återvinnas, samtidigt som mängden material minskas.

Sedan tidigare pågår även standardisering inom hemkompostering av bärkassar och inom biobaserade plaster.

- På SIS finns en arbetsgrupp för miljöaspekter av plast och en kommitté för förpackningar och miljö, som båda kommer att påverkas kraftigt av strategin. Vi söker därför fler deltagare för att kunna främja svenska intressen. Det är också ypperligt tillfälle att skaffa sig ett kunskapsförsprång gentemot konkurrenter, säger Johan Dahlgren.

Vill du delta i standardiseringsarbetet eller få mer information?

Kontakta:

Johan Dahlgren, projektledare plastkommittén, johan.dahlgren@sis.se
Emma Lindahl, projektledare förpackning- och miljökommittén, emma.lindahl@sis.se


Läs mer om arbetet i SIS/TK 156 Plast, samt SIS/TK 165 Förpackningar och miljö.

Ta reda på mer fakta om plaststrategin på EU-kommissionens hemsida.

Läs mer

Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi. Andra prioriterade områden är termoplastiska material, biopolymerer, åldringsbeständighet, nedbrytbarhet och återvinning.

Arbetet pågår i SIS/TK 156 som välkomnar nya deltagare.

Förpackningar

Standardisering inom området för förpackningar pågår i följande tekniska kommittéer:

Konsument- och transportförpackningar (SIS/TK 164)

Förpackningar och Miljö (SIS/TK 165)

Förpackningslogistik och spårbarhet (SIS/TK 166)

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.