Handbok

Basord i våra fackspråk

Köp

Pris: 450 SEK
standard ikon

Papper

Basord i våra fackspråk är en ordlista över grundläggande termer – här kallade basord – som förekommer i många fackspråk i svenskan. Syftet med ordlistan har varit att reda ut och precisera begrepp som finns på en överordnad nivå i en begreppshierarki, t.ex. anordning, funktion, företeelse, objekt, process, och som behövs för att definiera begrepp på lägre nivåer.

Ämnesområden

Terminologi (01.020)


Köp

Handbok

Basord i våra fackspråk
Pris: 450 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-86834

Beteckning: TNC 104

Utgåva: 2012

Utgiven: 2012-01-01

Antal sidor: 133

Förlag: Terminologicentrum TNC