Immaterialrätt, standardisering och ackreditering

Uppfinn inte hjulet igen. Vi lär ut hur du kan använda dig av verktygen standardisering, ackreditering och immaterialrätt för att nå ut till din marknad och få varaktig framgång. Redan när man sätter strategiska mål för sin affärsverksamhet kan det vara dags att tänka på dessa saker och sätta sig in i hur det fungerar.

Nu finns det möjlighet att träffa PRV, Swedac och Sveriges nationella standardiseringsorganisationer SIS, SEK och ITS. Vi åker runt i landet för att höja kunskapen om dessa områden, berätta hur det hänger ihop och hur just du och ditt företag kan dra nytta av standardisering, ackreditering och immaterialrätt.

Målgruppen är framförallt SME (små- och medelstora företag) med verksamhet inom export och innovation men även du som är verksam inom annat är såklart välkommen att delta. Vi kan också ordna träffar på förfrågan.

Träffarna är kostnadsfria.

Datum och platser

Digitala seminarium

Ingår du i ett nätverk med företag? Är du intresserad av att bjuda in oss?

Kontakta gärna projektledare Anna Jonsson på SIS.

anna.jonsson@sis.se
08-555 520 77

 

Medarrangörer 

Projektet finansieras av Vinnova.