Nyhet · 2019-04-16

Rusta verksamheten för innovation och konkurrenskraft

Standarder, ackreditering och immaterialrätt är viktiga verktyg för att utveckla svensk innovationskraft. Ett nytt projekt vill nu öka kunskapen och möjligheterna för små och medelstora företag att jobba med dessa frågor. PRV:s generaldirektör berättar mer.

Mobiltelefonen och GSM-standarden* är ett bra exempel på hur standarder, ackreditering och immaterialrätt kan samverka för att stärka utvecklingen i en hel bransch. Standarden gav möjlighet att utveckla mobilnät och telefoner, ackrediteringar säkerställde att krav och regler följdes och med patent och licenser som grund kunde en rad produkter och tjänster bidra utvecklingen som för svensk del varit väldigt framgångsrik.

– Vi vill komma ut och sätta standarder, ackreditering och immaterialrätt i ett sammanhang så att fler förstår hur de hänger ihop. Det finns en stor affärsnytta med att tänka långsiktigt och tidigt ta med dessa frågor i innovationsprocessen, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV som är en av aktörerna som är engagerade i projektet.

Även om standarder, ackrediteringar och immaterialrätt omger oss i vardagen, är det områden som kan uppfattas som tekniska och svåra att ta till sig. Standarder gör det möjligt att koppla ihop olika typer av produkter och tjänster till helheter, ackrediteringar kontrollerar och kvalitetssäkrar medan immaterialrätten gör det möjligt att bygga värden av kunskapsbaserade tillgångar.

– Detta är områden som är osynliga för de allra flesta, men de är alla centrala komponenter för att utveckla innovationskraft. Dessutom rustar de dig för en internationell resa och ger dig skydd på den internationella marknaden, säger Peter Strömbäck.

Verktyg för medvetna beslut
Peter Strömbäck konstaterar att det finns många fördelar med att använda sig av de globalt förankrade verktyg som standarder, ackreditering och patent innebär, både för innovation och för kommersialisering av produkter, tjänster och forskningsresultat. Den gemensamma nämnaren är att de ger verktyg för att tänka långsiktigt och fatta medvetna beslut. 

Via de organisationer som jobbar med dessa frågor kan man dessutom få bra kunskap om pågående standardiseringsarbete samt patent och teknikutveckling i andra länder och på så vis skaffa sig ett försprång i att utveckla produkter och tjänster.
– Genom standarder kan du koppla ihop dina idéer och produkter till en helhet som gör det enklare att ta kontakter på en internationell marknad. Dessutom kan de vara en bra hjälp i marknadsföringen.

Omsätta idéer
Idag finns det innovationsstandarder och vägledningar som visar bästa möjliga väg genom innovationsprocessen. Peter Strömbäck poängterar att standarder gör det lättare att organisera arbetet, ta vara på kreativiteten och att omsätta idéerna till konkreta innovationer. Dessutom säkerställer de att man inte missar något viktigt steg på vägen.

– Har du en idé eller en teknisk lösning som du bör ta patent på, ett varumärke du bör skydda eller en design som är unik? Se till att ta in frågorna kring immaterialrätt tidigt i processen, tipsar han.

Peter Strömbäck tror att standarder, ackrediteringar och immaterialrätt är viktiga pusselbitar för att skapa innovation, lönsamhet och tillväxt på marknader både i och utanför Sveriges gränser.

– Jag ser massor av möjligheter där svenska företag kan nå nya framgångar världen över. Man behöver inte vara expert på områdena, men se till att läsa på om standarder, ackreditering och immaterialrätt så att ni tar vara på möjligheterna, är rådet från Peter Strömbäck.

*Mobiltelefoni och GSM-standarden ingår i Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringens, ITS , verksamhetsområde

Anna Nyström


"Genom standarder kan du koppla ihop dina idéer och produkter till en helhet som gör det enklare att ta kontakter på en internationell marknad."

Peter Strömbäck, generaldirektör PRV

Uppfinn inte hjulet igen

Under 2019 finns det möjlighet att träffa PRV, Swedac och Sveriges standardiseringsorganisationer SIS, SEK och ITS. Vi åker runt i landet och berättar om standardisering, ackreditering och immaterialrätt.

Träffarna syftar till att höja kunskapen om dessa områden, berätta hur det hänger ihop och tydliggöra hur du och ditt företag kan dra nytta av verktygen. Satsningen ingår i ett större utbildningsprojekt finansierat av Vinnova.

Vill du att vi kommer till din ort?
Kontakta Anna Jonsson på Svenska institutet för standarder, SIS, anna.jonsson@sis.se.