Standardutveckling · SIS/TK 592

Hållbar livsmedelproduktion i städer

Klimatförändringar och miljömål sätter ljus på behovet av en hållbar livsmedelsproduktion. Produktion av livsmedel i storstäder kan vara en bra lösning för att använda outnyttjade resurser när städerna växer. Genom att skapa gemensamma lösningar för hur den produktionen kan se ut och samspela med andra delar av den smarta staden kan vi effektivisera och kvalitetssäkra utvecklingen.

Inom ramen för stadsodling inkluderas produktion av livsmedel på tak, vertikal odling, inomhusodling, vattenbruk, djurhållning, urban biodling och urban trädgårdsskötsel.

Standardisering inom området hållbar livsmedelsproduktion i städer är idag en nödvändighet och överenskommelser om enhetliga riktlinjer och bedömningssystem i alla olika delar av det bör övervägas och diskuteras. Detta i samspel med andra aspekter av en hållbar stad så som energi, vattenförsörjning, transport, arkitektur, avfallshantering med mera.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Jordbruk (65) Livsmedelsteknik (67)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
08-55552021
yacine.slamti@sis.se