Nyhet · 2017-10-13

Tolv urbana lösningar för hållbar tillväxt

Inom EU:s GrowSmarter testas tolv lösningar kring byggnader och lägre energianvändning, infrastruktur samt leveranser och transporter. Läs om de satsningar som görs i Stockholms testbäddar i Årsta, Västberga och Slakthusområdet.

1. Mindre el

60 procent minskad användning av energi till el och värme efter renovering.

2. Bygglogistik

Ett smart bygglogistik- centrum, som ska
ge färre transporter och säkrare byggarbetsplatser.

3. Smarta hem

Hyresgäster sparar energi med smarta hem, information och utbildning.

4. Smart belysning

Smart belysning och trafikstolpar som nav för kommunikation, vilket ska ge både tryggare gatumiljö och minskad energianvändning.

5. Smarta elnät

Lokal förnybar energiproduktion med solceller och smarta elnät.

6. Återvinning

Återvinning av spillvärme genom Öppen fjärrvärme.

7. Sopsortering

Sopsug/test av optisk sopsortering i olik- färgade påsar, där det organiska avfallet går till biogas.

8. Big data

Samkörning av data för bland annat nya, smarta transportsystem.

9. Cykelbud

Cykelbud och leveransboxar i fastigheternas entréer för a minska de bilburna transporterna.

10. Smart trafik

Smart trafikstyrning genom synkroniserade trafiksignaler, vilket ska ge minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet.

11. Laddstationer

Nya laddstationer för elbilar och tankställen för biogas.

12. Lånecykel

Cykelpool och elbilspool.

 

Källa: http://bygg.stockholm.se/growsmarter


Standarder gör städer smartare

Den snabba urbanisering som pågår sätter ljus på behovet av att utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba utvecklingen.