Standardutveckling · SIS/TK 388

Fritidsdykning

Det är många som har dykning som fritidsintresse och som reser till platser där det finns möjlighet att se exotiska fiskar och koraller. Innan vill man naturligtvis vara säker på att dykarinstruktören ger rätt instruktioner som garanterar en säker dykning. Därför har kommittén som målsättning att ta fram standarder som innehåller krav på dykutbildningar, tjänster hos exempelvis dykskolor och dykklubbar, samt för utrustning.

Fritidsdykning är ett område där det är viktigt att tydliggöra vad aktörerna på marknaden erbjuder konsumenten. Det är också viktigt att ta hänsyn till säkerhetsaspekterna för dykutbildare och dykledare i sin profession och i utövningen av sitt arbete.

Målet med standardisering för fritidsdykning är att:

  • ta fram jämförbara minikrav ur säkerhetssynpunkt på dykutbildningar för fritidsdykare och dykinstruktörer
  • ta fram krav på dem som tillhandahåller tjänster inom området
  • påverka europeisk standardisering så att svenska behov och krav beaktas

Tidigare arbete har bland annat resulterat i sex standarder som innehåller säkerhetsrelaterade minimikrav vid utbildning av fritidsdykare och dykinstruktörer, samt krav för utövande och tillhandahållande av tjänster. Standarderna ska leda till ökad säkerhet och förenkla jämförelsen av dykkurser.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 14 standarder
ISO 24063, Krav på dykning av dykare - Dykning utan dekompression
ISO 24642, Fritidsdykningstjänster - Krav på utbildning för rebreather dykare - Dekomprimeringsdyking till 45 m
ISO 24806, Fritidsdykning - Krav på utbildning för rebreather-dykning - Dekompressionsdykning till 60 m
ISO 24807, Fritidsdykning - Krav på utbildning för rebreather-dykning - Dekompressionsykning till 100 m
ISO/PAS 20708, Fritidsdykning - Krav för platser med artificell/kontgjort öppet vatten
ISO 8804-1, Krav på utbildning för vetenskapsdykare - Del 1: Vetenskapsdykare
ISO 8804-2, Krav på utbildning för vetenskapsdykare - Del 2: Vetenskapsdykare på avancerad nivå
ISO 8804-3, Krav på utbildning för vetenskapsdykare - Del 3: Projektledare för vetenskapsdykning
ISO 24808, Fritidsdykning - Krav på utbildning för rebreather instruktörer
EN ISO 8804-3, Krav på utbildning för vetenskapsdykare - Del 3: Projektledare för vetenskapsdykning
EN ISO 8804-2, Krav på utbildning för vetenskapsdykare - Del 2: Vetenskapsdykare på avancerad nivå
EN ISO 8804-1, Krav på utbildning för vetenskapsdykare - Del 1: Vetenskapsdykare
EN ISO 24808, Fritidsdykning - Krav på utbildning för rebreather instruktörer
ISO 18725, Tourism and related services — Yacht harbours and drystacks — Requirements for clean harbours and active biodiversity harbours
Visa fler Visa färre
Utgivet 15 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Konsumentverket / KO, Karlstad
Svenska Sportdykarförbundet, Stockholm
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 228, Tourism and related services
ISO/TC 228/WG 1, Diving services
CEN/TC 329, Tourism services
CEN/TC 329/WG 3, Recreational Diving Services
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Tjänster (03.080) Tjänster för konsumenter (03.080.30) Fritid, turism (03.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se