Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21417:2019

Fritidsdykning - Krav på utbildning för miljömedvetenhet inom fritidsdykning (ISO 21417:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for training programmes designed to educate participants in environmental awareness and sustainable environmental practices in recreational diving activities.
The training programmes consist of theory and an optional practical training segment water session.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30) Övriga standarder inom fritid och turism (03.200.99) Övrigt (13.020.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsdykning, SIS/TK 388

Internationell titel: Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers(ISO 21417:2019)

Artikelnummer: STD-80017482

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-09

Antal sidor: 20