Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21416:2019

Fritidsdykning - Krav och vägledning för hållbar fritidsdykning (ISO 21416:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for service providers with regard to responsible practices for the provision of their services. This document applies, but is not limited, to recreational-diving-related activities, for example: — scuba diving; — snorkelling; — free diving (breath hold diving). Further, this document provides guidance to all stakeholders involved in recreational-diving-related activities on best practice to minimize negative impact on the aquatic environment and to optimize positive outcomes. NOTE In this document the term "aquatic" refers to all bodies of water. This document helps stakeholders to identify and compare service providers who follow environmental best practice.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30) Övriga standarder inom fritid och turism (03.200.99) Miljöekonomi (13.020.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsdykning, SIS/TK 388

Internationell titel: Recreational diving services - Requirements and guidance on sustainable practices in recreational diving (ISO 21416:2019)

Artikelnummer: STD-80017481

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-09

Antal sidor: 24