Nyhet · 2021-09-01

Ny uppdaterad utgåva av standard för symboler att användas vid märkning av medicintekniska produkter

Standarden ISO 15523-1 identifierar kravsymboler som används vid märkning av medicintekniska produkter, på förpackningen och i den medföljande information.

Standarden har nyligen uppdaterats för att förbättra definitioner och beskrivningar och inkludera nya symboler för att anpassa sig till olika lagkrav som en följd av ny europeisk lagstiftning för medicintekniska produkter.

Standarden innehåller både nya och omarbetade symboler, sammanlagt 25 nya symboler har inkluderats. 

En fördel med att använda standarden är att tillverkare får stöd  i att uppfylla gällande lagkrav. Det underlättar att  det finns en vedertagen global standard för medicintekniska produkter med överenskomna och validerade grafiska symboler, som förstås/tolkas på lika av alla i leveranskedjan oavsett vilket språk som talas.

Standarden innehåller symboler som uppfyller kraven i standarden och som kan köpas separat via SIS Kundservice >>


Mer information

För mer information inom samma område se TK 355, Kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik.

Standarder inom hälsa, vård och omsorg

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.

Hos SIS finns cirka 30 tekniska kommittéer som arbetar med dessa frågor idag.