Standardutveckling · SIS/TK 194

Undertak och akustiska väggelement

Undertaket är inte bara det vi ser när vi lyfter blicken i ett rum. Undertaket har en nyckelroll i byggnaden som en av de viktigaste och mest krävande tekniska mötespunkterna. Det kan både dölja och inrymma en rad olika tekniska funktioner som t.ex. ventilation, komfortkyla, belysning och elinstallationer. För rumsakustiken, ljudisoleringen, brandskyddet och inomhusmiljön i en byggnad är ofta undertaket av stor betydelse. Samtidigt bestämmer takets utformning och estetik upplevelsen av rymd, ordning, ljus och trevnad i rummet.

Kommittén för Undertaksystem, SIS/TK 194 påbörjades 1991 i syfte att följa och påverka det då nya CEN-arbetet på området.

Målet för kommittén är att verka för att standarder för undertakssystem är relevanta och lätta att använda. Målgruppen för dessa standarder är tillverkare, arkitekter, konsulter, entreprenörer och också brukare vissa fall.

Kommittén deltar aktivt ”Suspended ceilings” CEN/TC 277 samt följer arbetet i Streched ceilings CEN/PC 357.

En viktig standard är SS-EN 13964 ”Undertak – krav och provning”, som ligger till grund för CE-märkning för undertakssystem och enskilda undertaksprodukter. Undertak som består av membran som spänns upp mellan väggarna omfattas av en annan standard, SS-EN 14716 ”Undertak – krav och provning”.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 6 företag och organisationer
Abstracta AB, Lammhult
Glimakra of Sweden AB, Glimåkra
Horda Stans AB, Horda
OC Paroc, Skövde
Rockfon Rockwool AB, Jönköping
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 277, Suspended ceilings
CEN/TC 357, Stretched ceilings
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Bakgrund
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Innertak, golv, trappor (91.060.30)