Standardutveckling · SIS/TK 194

Undertak och akustiska väggelement

Undertaket och akustiska väggelement är inte bara det vi ser när vi vidgar blicken i ett rum. Undertaket har en nyckelroll i byggnaden och kan både dölja och inrymma en rad olika tekniska funktioner som t.ex. ventilation, komfortkyla, belysning och elinstallationer. Akustiska väggelement har en betydande funktion för rumsakustiken och inomhusmiljön i en byggnad. Samtidigt bestämmer takets och väggars utformning estetikupplevelsen av rymd, ordning, ljus och trevnad i rummet.

Kommitténs arbete är speciellt inriktat på bevakning och påverkan på det internationella standardiseringsarbetet för undertakssystem och väggabsorbenter avseende brand, akustik, mekaniska prestanda samt specifikationer för installationer och applikationer.

Den europeiska produktstandarden EN 13694 - Suspended ceilings - Requirements and test methods baserad på mandat M/121 är under revidering och man avser att dela upp den omfattande standarden i mindre delar. Man har också för avsikt att standarden också ska omfatta väggabsorbenter / akustiska väggelement.

Kommittén deltar aktivt ”Suspended ceilings” CEN/TC 277 samt följer arbetet i Streched ceilings CEN/PC 357.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 2 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
Abstracta AB, Lammhult
Glimakra of Sweden AB, Glimåkra
Horda Stans AB, Horda
Kinnarps AB, Kinnarp
Parafon, Rockwool AB, Skövde
Rockfon, Rockwool AB, Jönköping
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 277, Suspended ceilings
CEN/TC 357, Stretched ceilings
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Bakgrund
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna Petersson
Projektledare
anna.petersson@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Torbjörn Persson
Ordförande
Saint-Gobain Ecophon AB