Standard Svensk standard · SS-EN 15635:2008

Stationära lagerinredningar i stål - Montage, drift och underhåll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15635:2008

Stationära lagerinredningar i stål - Montage, drift och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innehåller standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN 15635:2008, innehåller riktlinjer för säker hantering av stationära lagerinredningar. Den ger en utförlig beskrivning av hur man hanterar olika typer av lagerinredningar i olika skeden, från planering av lagersystem till hantering av skadade komponenter.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är ett utmärkt redskap för att minimera säkerhetsrisker som uppstår till följd av felaktig hantering av lagersystem och skador på konstruktionen. Den används ofta tillsammans med standarderna SS-EN 15512:2009, SS-EN 15620:2008 och SS-EN 15629:2008 och är särskilt användbar för

  • kunder, t.ex. vid kravspecifikation
  • kravställare, konstruktörer, leverantörer och installatörer
  • personer som genomför interna kontroller eller myndighetskontroller.
Omfattning
Denna Europastandard ger riktlinjer för driftfaktorer som påverkar lagersystemets säkerhet. I närheten av stationära lagerinredningar används tung mekanisk hanteringsutrustning. Denna Europastandard minimerar den risk och de konsekvenser som följer av felaktig hantering eller vid skador på konstruktionen. Andra typer av lagerinredning täcks endast delvis och ytterligare hänsyn, utöver denna Europastandards omfattning, kan
krävas.

Denna Europastandard ger, i kombination med prEN 15512, SS-EN 15620 och SS-EN 15629, vägledning till
kravställaren, användaren och konstruktören, och säkerställer att dessa är medvetna om de begränsningar som råder inom varandras områden, detta för att möjliggöra tillverkning av säkra konstruktioner.

Denna Europastandard omfattar inte lagerinredningar tillverkade av andra material än stål (förutom vissa tillbehör) eller lagerinredning avsedd för hemmabruk.

Ämnesområden

Lagerutrustningar (53.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15635:2008

Stationära lagerinredningar i stål - Montage, drift och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment

Artikelnummer: STD-68185

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-14

Antal sidor: 132