Standard Swedish standard · SS-EN 15635:2008

Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15635:2008

Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard ger riktlinjer för driftfaktorer som påverkar lagersystemets säkerhet. I närheten av stationära lagerinredningar används tung mekanisk hanteringsutrustning. Denna Europastandard minimerar den risk och de konsekvenser som följer av felaktig hantering eller vid skador på konstruktionen. Andra typer av lagerinredning täcks endast delvis och ytterligare hänsyn, utöver denna Europastandards omfattning, kan
krävas.

Denna Europastandard ger, i kombination med prEN 15512, SS-EN 15620 och SS-EN 15629, vägledning till
kravställaren, användaren och konstruktören, och säkerställer att dessa är medvetna om de begränsningar som råder inom varandras områden, detta för att möjliggöra tillverkning av säkra konstruktioner.

Denna Europastandard omfattar inte lagerinredningar tillverkade av andra material än stål (förutom vissa tillbehör) eller lagerinredning avsedd för hemmabruk.

Subjects

Storage equipment (53.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15635:2008

Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-68185

Edition: 1

Approved: 11/14/2008

No of pages: 132