Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 3691-7:2013

Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 7: Regionella krav inom EU (ISO/TS 3691-7:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 3691-7:2010 gives regional requirements specific to the countries within the European Community (EC) and European Economic Area (EEA) for the types of industrial trucks specified in the scopes of ISO 3691-1, ISO 3691-2, ISO 3691-3, ISO 3691-4, ISO 3691-5 and ISO 3691-6, respectively. It is intended to be used in conjunction with each of those parts of ISO 3691.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89755

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-17

Antal sidor: 32