Standard Svensk standard · SS-ISO 13031:2016

Anläggningsmaskiner - Snabbkoppling - Säkerhet (ISO 13031:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies safety requirements for quick couplers used on earth-moving machinery as defined in ISO 6165.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Quick couplers - Safety (ISO 13031:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022061

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-19

Antal sidor: 28