Standard Svensk standard · SIS 271111

Profilerade skivor - Delningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Byggnadsmaterial (91.100) Skivor (92.300.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Profiled sheets - Pitch

Artikelnummer: STD-1354

Utgåva: 1

Fastställd: 1972-03-31

Antal sidor: 2