Standard Svensk standard · SS-EN 12781

Tapeter - Specifikation för korkplattor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements of cork panels to be used as wallcoverings withinbuildings. The standard contains provisions for the evaluation of conformity of the product. It alsoincludes requirements for marking, packaging and labelling.

Ämnesområden

Kork och korkprodukter (79.100) Invändiga ytskikt (91.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tapeter, SIS/TK 483

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30752

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-03

Antal sidor: 24