Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2418:2017

Läder - Kemiska, fysikaliska och mekaniska och äkthetsprov - Plats för provtagning (ISO 2418:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 2418:2017 specifies the location of a laboratory sample within a piece of leather and the method of labelling and marking the laboratory samples for future identification.
It is applicable to all types of leather derived from mammals irrespective of the tanning used.
It is not applicable to leathers derived from birds, fish, reptiles or furs.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8025220

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-24

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 2418