Standard Svensk standard · SS-ISO 3098-4

Ritningsregler - Textning - Kyrilliska bokstäver

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3098-6

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Lettering - Cyrillic characters

Artikelnummer: STD-13537

Utgåva: 2

Fastställd: 1993-07-30

Antal sidor: 6

Ersätter: SS-ISO 3098-4

Ersätts av: SS-EN ISO 3098-6