Standard Svensk standard · SS-EN 15436-1:2008

Utrustning för underhåll av vägar och trafikområden - Del 1: Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines terms for road service area maintenance equipment described in the scope of CEN7TC 337, i.e.:
- grass cutting,
brushcutting;
- mechanical cutting of plants.
This European Standard does not deal with the collection of plants or their transport.

Ämnesområden

Vägfordon (01.040.43) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-67362

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-29

Antal sidor: 88