Standard Svensk standard · SS-EN 1325-2:2004

Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 2: Value Management

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1325:2014

Omfattning
This document defines the specific terms of Value Management (VM).

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Forskning och utveckling (03.100.40) Socialt ansvarstagande (04.130) Kvalitetsteknik (06.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 2: Value Management

Artikelnummer: STD-37224

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-09-10

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN 1325:2014