Standard Svensk standard · SS-EN ISO 41011:2018

Facility Management - Termer och definitioner (ISO 41011:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 41011:2017 defines terms used in facility management standards.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10) Övriga (03.080.99) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Facility Management, SIS/TK 579

Internationell titel: Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)

Artikelnummer: STD-80004231

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 15221-1:2006