Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22300:2018

Säkerhet och resiliens - Terminologi (ISO 22300:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22300:2018 defines terms used in security and resilience standards.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018)

Artikelnummer: STD-80003266

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-29

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 22300:2014