Standard Svensk standard · SS-EN 15144:2007

Utrustning för underhåll av vintervägar - Terminologi - Termer för underhåll av vintervägar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15144:2007

Utrustning för underhåll av vintervägar - Terminologi - Termer för underhåll av vintervägar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard utgör en samling av tekniska termer och definitioner relaterade till utrustningar för vägunderhåll

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15144:2007

Utrustning för underhåll av vintervägar - Terminologi - Termer för underhåll av vintervägar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Franska Tyska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance

Artikelnummer: STD-61568

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-13

Antal sidor: 40