Standard Svensk standard · SS-EN 1005-1

Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 1: Terminologi och definitioner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1005-1+A1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1005-1

Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 1: Terminologi och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides terms and definitions on concepts and parameters used for EN 1005-21), prEN 1005-3:2001, EN 1005-41) and EN 1005-51). Basic concepts and general ergonomic principles for the design of machinery are dealt with in EN 292-1, EN 292-2 and EN 614-1. This document is not applicable to specify the machinery which is manufactured before the date of publication of this document by CEN. 1) This European Standard is under preparation by CEN/TC 122/WG 4 "Biomechanics".

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180) Ergonomi (14.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1005-1

Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 1: Terminologi och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions

Artikelnummer: STD-32460

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-05-17

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN 1005-1+A1:2008