Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-1

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 1: Terminologi, allmänna krav och rekommendationer (ISO 8655-1:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8655-1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-1

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 1: Terminologi, allmänna krav och rekommendationer (ISO 8655-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 8655 specifies the general requirements for piston-operated volumetric apparatus. It is applicable to piston pipettes, piston burettes, dilutors and dispensers. It furthermore defines terms for the use of pistonoperated volumetric apparatus and gives user recommendations. ISO 8655 is not applicable to medical products intended for use on human beings, e.g. for medical syringes. NOTE For metrological requirements, maximum permissible errors, requirements for marking and information to be provided for users for piston-operated volumetric apparatus, see ISO 8655-2 for piston pipettes, see ISO 8655-3 for piston burettes, see ISO 8655-4 for dilutors and see ISO 8655-5 for dispensers. Conformity testing (type evaluation) of piston-operated volumetric apparatus is given in ISO 8655-3. Alternative test methods such as photometric and titrimetric methods will be the subject of a future Part 7 to ISO 8655. For all other tests (e.g. quality assurance by the supplier, analytical and measuring equipment quality assurance by the user) see ISO 8655-6 or alternative test methods.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-1

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 1: Terminologi, allmänna krav och rekommendationer (ISO 8655-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratorieutrustning, SIS/TK 440

Internationell titel: Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2002)

Artikelnummer: STD-33873

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN ISO 8655-1:2022